Dhondt Recycling BVBA

  ijzersterk in recycleren

   

   

   

   

   

   

   

  Welkom bij DHONDT RECYCLING bvba

  Aan- en verkoop schrootafval:

  • Ferro : ijzer en shreddermateriaal
  • Non - ferro : aluminium, koper, zink, inox, lood, kabelafval,...
  • Autowrakken
  • AEEA : frigo, diepvriezers, tv, wasmachine, huishoudelektro,...

  Erkend depollutiecentrum autowrakken

  Meer info over onze Verlofdagen, kijken onder 'openingsuren'


  Beste leverancier,

   

  We merken al meerdere maanden een stelselmatige afname van de kwaliteit van het schroot op onze locatie.

  Er is een aanzienlijke toename van niet-metalen materialen (hout, plastic, gasflessen met kraan en diverse niet-brandbare materialen) en er zijn brandbare bronnen aanwezig (lithiumionbatterijen, loodaccu’s, nikkel-cadmiumbatterijen).

  Dergelijke producten hebben de onaangename eigenschap spontaan te ontbranden als ze bij de hantering worden beschadigd of aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Daarbij verbranden dan ook de niet-metalen producten aanwezig in het schroot. Deze gevaarlijke stoffen zijn vooral afkomstig van AEEA.

  We kunnen ons personeel, onze afhandelaars, transporteurs en het milieu niet blijven blootstellen aan dit toegenomen brandgevaar met potentieel dramatische gevolgen.

  We hebben als verantwoordelijke professionals bijgevolg de plicht onze inspanningen te bundelen en dit risico tot een minimum te beperken.

  Maar we kunnen dat niet alleen, we hebben uw hulp nodig om deze schadelijke trend te keren.

  Als onze werknemers bij de aankomst van goederen op ons terrein extra waakzaam zijn, zullen we de risico’s op schade kunnen beperken, zo niet volledig uitsluiten.

  Een transparante onderlinge samenwerking vormt het fundament om de kwalitatieve achteruitgang van onze materialen te stoppen.

   

  Voor wie helaas niet aan dit verbeteringsproces kan of wil deelnemen, rest ons geen ander alternatief dan boetes in te stellen voor elke vastgestelde non-conformiteit.

   

  Boetes indien volgende materialen tussen het schroot zitten:

  Huishoudelijke gasflessen met kraan, industriële gasflessen met kraan, lpg-tanks: 250€/stuk

  Alle batterijen en accu’s: 250€/stuk

  AEEA-witgoed, kleine elektrische apparaten, koelkasten en schermen: 250€/stuk

   

  Aftrek in gewicht en extra kosten hieraan verbonden:

  Alle niet-metalen materialen : hout, plastic, aarde, beton, enz.

   

  Bedankt voor uw begrip en met name voor uw volledige medewerking aan dit essentiële initiatief.

  Afbeeldingsresultaat voor LIKE KNOP


  DHONDT RECYCLING bvba

  Industriepark Noord - zone D2
  Bevrijdingslaan 23
  8700 TIELT
  051/40.37.77

  info@dhondtrecycling.be